top of page

EITAN LIGHTS CONTROLLER

1920px-Eytan_--_Our-IDF-2018-IZE-200_(43

בקר תאורה לפנסי נגמש איתן

פיתוח וייצור מערכות שליטה לכלל פנסי הרכב-

המערכת שולטת על הפנסים ע"י תקשורת מעמדות הפעלה בכלי ומחישנים של הכלי

המערכת מתאימה לפנסי LED  ופנסים רגילים

המערכת מקשחת ומתאימה לתנאי סביבה צבאיים MIL 810

המערכת מוגנת מקצרים ונחשולי מתח.

נגמש_איתן.jpg
bottom of page