top of page

התמונות מאתר התעשיה אוירית

AGV IAI.jpg

מערכות שליטה ובקרה עבור כלים אוטונומיים לחברת תעשיה אוירית  - אלתא

חברתינו מפתחת מייצרת ומספקת מערכות שליטה ובקרה לפרוייקטים רבים של מערכות אוטונומיות של התעשיה האוירית ואלתא המוצרים מתוכננים לעבודה בסביבה צבאית תובענית,

בין מגוון מוצרינו:

מערכות בקרה גבוהה .

מערכות בקרה נמוכה.

ספקי כוח מוקשחים.

מערכות הפצת כוח PDU עד 45 ערוצים ועד 100A.

ספקי כוח לערכות חיל או להתקנה על רכבים צבאיים.

מערכות איסוף וידאו לרכבים.

ומערכות תקשורת .

כרטיסי בקרה.

תיבות שליטה למפעיל.

IMG_20180805_150319507_BURST000_COVER_TOP_edited.jpg
RoBattle4_825x515.jpg
Sahar_1_825x515.jpg
Sahar_3_825x515.jpg
Guardium_1_825x515.jpg
Guardium_2_825x515.jpg
bottom of page