top of page

PDU MINI-10

תיבת הזנות מוקשחת של 10 נתיכים אלקטרוניים להזנת עומסים ברכבים צבאיים

WhatsApp Image 2018-10-07 at 9.16.39 AM.

*10 יציאות  High Sideמוגנות להפעלת עומסים 1-2.5A סה"כ 15A

*הגנות Overcurrent, Short circuit, Over temp נפרד לכל יציאה

*כל העומסים נשלטים ע"י תקשורת CAN-J1939, RS232, LIN

*מתח כניסה 8-40V

*עידכון תוכנה בצריבה מערכתית דרך RS232/CAN BUS בתוך הרכב

*אופציונאלי ניתן לקבל תכונות נוספות שקיימות בכרטיס GEN-01

*אופציה לכניסות בקרה דיסקרטיות/אנלוגיות

*תיבה אטומה IP67

SANDCAT M-LPV_PLASAN 02.jpg
SANDCAT M-LPV_PLASAN 05.jpg
bottom of page