top of page

IAI REX

רובוט נשלט לנשיאת ציוד

הרקס הינו פלטפורמת בסיס רובוטית עצמאית תוצרת התעשיה האוירית שמשמשת כסבל אוטונומי לנשיאת ציוד עבור יחידות היבשה.​

החברה פיתחה וייצרה את כל מערכת החשמל ומערכת הבקרה ברכב

המערכת שולטת על נסיעת הכלי לאחר קבלת פקודה מתאימה ממערכת הבקרה הגבוהה של הרכב או מיחידת שליטה שונות כגון שלט רחוק ועוד..

כל נתוני הרכב והנסיעה נדגמים ומבוקרים ע"י המערכת ומשודרים בזמן אמת

המערכות שפותחו ויוצרו כוללות :

מערכת הבקרה הנמוכה יצור חומרה ותוכנה

כרטיס ESTOP  לבקרה על פטריות חירום של הכלי כולל מצב קרבי למעקף של הפטריות בזמן קרב

שליטה על 4 בקרי מנועים ולווי פיתוח של בקרי מנועים אצל יצרן הבקרים

מערכת שליטה ובקרת טעינה לסוללות Li

מערכת שליטה לגנרטור דיזל

מערכת ניהול אנרגיה חכמה הרכב נוסע גם מהסוללות וגם מהגנראטור והמערכת מווסתת את צריכת האנרגיה מכל ספק 

שילוב מערכת שליטה אלחוטית ופטריית חירום אלחוטית למפקד

צג בקרה מקומי למפעיל

מרכת בדיקה אלחוטית לטכנאי הכלי


 

REX IAI.jpg
REX2 IAI.jpg
1.png
bottom of page