top of page
REX2.jpg

Rex MK2  מערכת קרקעית אוטונומית

מתוך אתר התעשיה האוירית

תעשייה האווירית משיקה את ה-Rex MK2, מערכת קרקעית אוטונומית המיועדת לסייע לכוחות היבשה בלחימה במשימות מבצעיות מגוונות ומפחיתה את הסיכון לחיי לוחמים בתנאי שטח מורכבים. ה-Rex MK2, אשר נמכר ללקוחות בעולם, הוא כלי קרקעי בלתי מאויש המותאם למגוון משימות קרקעיות בעל עבירות שטח גבוהה במיוחד, בעל כושר נשיאת מטען של 1.3 טון ונועד לתמוך בכוחות בשטח ולסייע להם בביצוע משימותהם. הכלי החדש, שיסייע לכוחות הלוחמים באיסוף מידע מודיעיני, בתמיכה לוגיסטית ובסגירת מעגלי תקיפה מרחוק, הוא חשמלי היברידי, ובעל הנעה לכל הגלגלים. הכלי ניתן לשימוש ביבשה, הוא אוטונומי עם יכולות שליטה ובקרה על ידי מפעיל אחד באמצעות תקשורת אלחוטית.

ה-Rex MK2 הרב-משימתי נועד לתמוך במשימות כוחות קרקעיים רגליים בשלבי הלחימה השונים הכוללות סיוע לוגיסטי לחיילים ונשיאת אספקה לחימוש, ציוד רפואי, מים ומזון, וכן פינוי נפגעים באמצעות אלונקה ובעזרת ציוד רפואי חיוני. איסוף מודיעין על ידי מערכת מודעות מצבית הכוללת יכולות חישה אלקטרו-אופטיות ומכ"ם. ה-Rex MK2 מאפשר גם לסגור מעגלי איסוף תקיפה באמצעות מערכת נשק נשלטת מרחוק למקלע 7.62. ו 0.5 וכמערכת רב-משימתי ורב-תכליתית יוכל לתמוך גם במשימות נוספות הנדרשות לצוות צמוד כח.

ה-Rex MK2 החדש מתווסף למשפחת הכלים האוטונומיים המבצעיים שפותחו בתעשייה האווירית וביניהם: ה'יגואר'- כלי אוטונומי קרקעי מבצעי להגנת גבולות, לאיסוף מידע ולסגירת מעגל; RobARC- כלי אוטונומי מבצעי לגילוי ולהשמדת מטענים עיליים ומוטמנים; ה'רובאטל' - כלי רכב קרקעי רובוטי מבצעי בעל יכולת תמרון ועבירות גבוהה, המבצע משימות מורכבות בתנאים קשים, במהירות וביעילות; RobDozer- דחפורים שהוסבו לאוטונומיים לטובת ביצוע משימות הנדסיות מורכבות באזורים מאוימים.

חלקנו בפרוייקט:

  • פיתוח וייצור יחידת הבקרה הראשית שכוללת את יחידת המחשב המרכזית ,PDU ואספקת הכוח למערכות השונות ,מערכת איסוף הוידאו ומערכת התקשורת הפנימית בין המערכות השונות בכלי.

  • פיתוח וייצור מערכת שמע דו כיוונית לטווח רחוק

  • פיתוח וייצור ספקי כוח מוקשחים ליחידות השליטה המרוחקות

  • פיתוח  וייצור חלקים למערכות תקשורת ליחידות השליטה

יחידות הבקרה מתוצרתינו עברה בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות ממערכת צהלית כולל תנאי סביבה ותאלמ"ג הנדרשות ממערכת צבאית צהלית.

Rex MK II_2_825x515_0.jpg
bottom of page