top of page

PSU4

MIL Grade PC104 Power Supply Card

*כרטיס ספקי כוח ממתגים DC\DC המכיל 4 ספקים של 3.5A ונצילות גבוהה  
*מתחי יציאה של 3.3V ,5V ,12V ניתן לקבל גם במתחי יציאה לפי דרישת הלקוח

*מתח כניסה 9-60V

*מחבר PC104 או DTYPE לחיבור אמין ונוח
*מכיל 4 קווי אפשור ,אחד לכל יציאה ואפשור כללי לכרטיס
*מכיל הגנות טמפרטורה ,קצר ,זרם יתר ,ספייקים בכניסה וביציאה ומתח הפוך
*מכיל מערכת סינון כפולה בכל יציאת ספק וכן סינון בכניסה
*הכרטיס מתוכנן לתקנים צבאים ומכיל אופציה להגנת 1275 ו 461 מובנית
*אופציונאלי יציאת 28V מסונן 1275 לזרם של כ6A
*ניתן הזמין מזווד במארז מתכתי לתקינה צבאית IP67 או ככרטיס להתקנה במערכות הלקוח OEM

pc104 1.PNG
pc104 2.PNG
bottom of page