top of page

NAMER

1.jpg

נמר לוחם - צה"ל

הנמר הוא נגמ"ש כבד ממוגן היטב שפותח על בסיס טכנולוגיות של טנק המרכבה.

חלקנו בפרוייקט:

אנו פיתחנו ויצרנו את כמחשב רכב הראשי של הכלי (המחשב האוטומטיבי) 

התכנון כלל גם פתוח כרטיס ספק כוח מוגן 1275

כתיבת התוכנה בעבור הכרטיסים

וכן תכנון ויצור הצב"ד לבדיקת הכרטיסים

bottom of page