top of page

PANDA - Autonomous & Remote-controlled armored Caterpillar D9T bulldozer

Panda2_825x515.jpg

פנדה – דחפור בלתי־מאויש אוטונומי נשלט רחוק

מתוך וויקיפדיה :

. כלי זה מבוסס על דחפור CAT D9T ומוסב לתצורה צבאית בלתי־מאוישת על ידי התעשייה האווירית לישראל.

ה"פנדה" כולל מספר מצלמות יום/לילה, עשרות חיישנים, תא מפעיל משוריין ומיגונים על המערכות המכניות של הדחפור.

 ניתן לשלוט בו הן מרחוק – מקרון בקרה בטוח או מעמדת שליטה בתוך נגמ"ש (באמצעות תקשורת אלחוטית) – והן על ידי מפעיל שמאייש את הדחפור במקרה הצורך. לצד שליטה מרחוק ה"פנדה" הוא גם בעל יכולות אוטונומיות, בהן ניווט.

 ה"פנדה" נמצא בשירות צה"ל ומופעל על ידי פלגות הס"פ של יהל"ם ומפעילי צמ"ה שעברו הכשרה מיוחדת.

 

חלקנו בפרוייקט:

  • פיתוח וייצור יחידת הבקרה הראשית שכוללת את יחידת המחשב המרכזית ,PDU ואספקת הכוח למערכות השונות ,מערכת איסוף הוידאו ומערכת התקשורת הפנימית בין המערכות השונות בכלי.

  • פיתוח ויצור פאנל בקרה למפעיל

  • ופיתוח ויצור מערכת שמע דו כיונית 

מערכת הבקרה עברה בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות ממערכת צהלית כולל תנאי סביבה ותאלמ"ג הנדרשות ממערכת צבאית צהלית.

Panda3_825x515.jpg
Panda4_825x515.jpg
Panda1_825x515.jpg
bottom of page